Dahlia Kimono

$70.00 Sold Out

Handmade Sheer + Sexy Kimono
Yellow / Pink / Cream

*kimono ships 2/12*

Share